Organiseren technische dag

Handleiding voor het organiseren van een technische dag.

 Locatie:

 1. Het juiste adres en datum publiceren d.m.v. een nieuwsbrief.
 2. Er dient voldoende parkeerruimte te zijn.
 3. Technische voorzieningen dienen aanwezig te zijn, bijv. een brug, gereedschap e.d. Dit ter beoordeling door de coördinator van de Technische Commissie
 4. Indien er workshops worden gehouden en er wordt een presentatie gegeven zorg dan dat er presentatie en instructiemateriaal aanwezig is.
 5. Indien er voor belangstellenden, bijv. de partners, niet technisch gerelateerde workshops worden georganiseerd worden de kosten daarvan door de deelnemers zelf gedragen. De niet technisch gerelateerde workshops kunnen op dezelfde locatie of een op andere locatie gehouden worden .Genoemde workshops worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de coördinator van de Technische Commissie.

Lunch:

 1. Op de locatie voorzieningen treffen om een lunch te serveren
 2. Ook voor de niet technisch gerelateerde workshop wordt een lunch geregeld. Dit alles wordt door de coördinator van de Technische Commissie georganiseerd en bewaakt.

Kosten:

 1. De kosten voor koffie met een versnapering en de lunch worden gedragen door de Katterugclub. De begroting hiervan wordt vooraf ter goedkeuring aan het verantwoordelijk Bestuurslid voorgelegd
 2. Kosten voor onderdelen, smeermiddelen e.d. worden door de deelnemers vergoed, of indien mogelijk door de deelnemers zelf meegebracht.
 3. Door de Katterugclub wordt er vanuit gegaan dat het gebruik van de garageruimte gratis is. Indien dit niet zo is zal er door het verantwoordelijke Bestuurslid goedkeuring moeten worden verleend.

Afsluiting:

 1. Bij de locatie(s) wordt afscheid van elkaar genomen.

Aanvang en sluitingstijd:

 1. Aanvang vanaf. 10.00 uur
 2. Lunch om ca. 12.30 uur
 3. Sluitingstijd om ca. 16.00 uur