Technische commissie

Jaap de Wijs

 

                                                   

Thijmen Toom     Piet Vermeulen             Klaas Vink                         Ruben Pauw

                                                   

Nicky Onos         Arend Verduijn              Louis Verheggen              Leo Braber

Ook te bereiken via tc@katterugclub.nl

 
Technische Commissie Katterug Club

 Het verenigen van gelijkgestemden met als doel het bewaren,  in standhouden en gebruik van het mobiele erfgoed Volvo PV type 444 en 544 en alle derivaten daarvan (tezamen ‘Katterug’) kent een belangrijke technische component. Hiervoor is door het bestuur van de vereniging De Katterug een Technische Commissie (TC) ingesteld.

 Deze commissie stelt zich ten doel om de aanwezige kennis en vaardigheden van bouw, restauratie, reparatie, onderhoud en gebruik van de Katterug te bewaren, te delen en ter beschikking te stellen, in eerste instantie aan de leden, maar daarin niet begrensd.

 Taken.

De TC levert een planning voor het komende jaar aan het Bestuur en doet dat voor het einde van het huidige jaar.
De TC houdt haar leden beschikbaar voor technisch advies en consultatie door publicatie van de contactgegevens van die leden in het clubblad, indien mogelijk ook op de website van de club.
De voorzitter van de TC houdt contact met het Team Activiteiten aangaande voortgang en uitvoering van haar activiteiten.
De TC stelt budget grenzen aan de door haar voorgestelde activiteiten.


Verantwoordelijkheden.

De TC zal op regelmatige, door het verantwoordelijke bestuurslid aan te geven, basis rapporteren over de voortgang van de activiteiten
De TC zorgt voor aanwezigheid van voldoende technische leden bij de door haar georganiseerde activiteiten, rekening houdend met de specifieke behoeften van aangemelde clubleden, de locatie en het voorgestelde programma.
De TC zorgt ervoor om binnen de afgesproken budget ruimte per activiteit te blijven.
De TC is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de technische jaarplanning, controleert, toetst en stuurt waar nodig bij. Noodzakelijke wijzigingen of aanpassingen worden  gecoördineerd met het Bestuur.

Bevoegdheden.

De TC stelt zelfstandig de planning van de jaarkalender voor haar activiteiten op in samenspraak met alle belanghebbenden en het Activiteiten Team.
De TC bepaalt zelfstandig de vorm, locatie en programma van de geplande Technische dagen of andere technische activiteiten.
Een programma kan de volgende onderdelen bevatten zonder daartoe begrensd te zijn: onderhoud, modificaties, voorlichting, demonstraties en presentaties, zowel door leden als door deskundige derden. Het bestuur van de Katterugclub is gerechtigd om vooraf richtlijnen te verstrekken, wensen kenbaar te maken of het aantal activiteiten aan te geven, aangezien zij de leden vertegenwoordigen.