Organiseren algemene ledenvergadering

Handleiding voor het organiseren van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

Locatie:

 1. Het juiste verzameladres
 2. Er dient voldoende parkeerruimte te zijn
 3. De deelnemers 1 consumptie met gebak aanbieden namens de Katterugclub

Afsluiting:

 1. Na afloop van de vergadering. Daarna wordt er gelegenheid gegeven om van een lunch te genieten. Deze wordt georganiseerd door het verantwoordelijke Bestuurslid.

Aanvang en sluitingstijd:

 1. Aanvang om 12.00 uur
 2. Sluitingstijd vergadering ca. 13.30 uur
 3. Daarna mogelijkheid tot het nuttigen van de lunch

Kosten:

 1. 1e consumptie is voor rekening van De Katterugclub. Hiervoor is een vast bedrag per deelnemer begroot.
 2. Overige kosten voor de lunch of anderszins zijn voor rekening van de deel nemer
 3. Kosten voor de lunch dienen vooraf te worden overgemaakt aan de Penningmeester.

Organisatie van de ALV:

 1. Het Bestuur organiseert deze dag. De Secretaris verzorgt voorafgaand aan de vergaderdag, op verzoek van de deelnemer(s) of leden die niet aanwezig kunnen zijn, dat de vergaderstukken worden toegezonden aan de betreffende deelnemer(s) of leden.

Publicatie:

 1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de uitnodiging voor de ALV tijdig gepubliceerd wordt via de Website, Nieuwsbrief en Clubblad.