Activiteitencommissie

Een lid of clubje van leden dat zich bezighoudt met de opzet van ontspannende activiteiten.
Door de commissie is er allereerst een leidraad gemaakt met daarin de spelregels, die van belang zijn bij het organiseren van activiteiten.
Soms worden die activiteiten door de commissie zelf, maar de bedoeling is zoveel mogelijk door de leden, georganiseerd.
De commissie vormt daarbij een adviserende, begeleidende rol. Ze is altijd bereid mee te kijken en mee te denken.
Voel je dus niet bezwaard of onzeker je aan te melden om iets te organiseren, want je weet sowieso zeker dat je er niet alleen voor staat.
Het gaat in de meeste gevallen om het organiseren van ritten met een daarbij passende activiteit, bijv. een bezoekje aan een museum, kasteel, champignonkwekerij etc. Het mag van alles zijn.

           

Naast de ritten wordt er ook door enkele leden eens per jaar “Het Weekend” georganiseerd. Dit vergt heel wat meer werk en inspanning.
Advies hierbij is om dat samen te doen met kennissen of andere leden uit de omgeving. Het duurt vaak van vrijdagmiddag t/m zondag.
Overnachtings- en eetgelegenheid moeten dus ook geregeld worden. Natuurlijk zijn ontspanningsactiviteiten dan ook van belang.

            

Bij een jubileum, zoals het 35–jarig bestaan van de club, wordt het initiatief meestal door de commissie zelf genomen. Hoeft niet, maar het is tot nu toe wel de praktijk.

           

Om het bestaan van “De Katterugclub” te promoten wordt, naast de deelname aan de VKB, tenminste een maal per jaar deelgenomen aan een grootst oldtimergebeuren.
Dat kan een oldtimerbeurs zijn, een gebeuren zoals dat in Lelystad georganiseerd wordt of anderszins.

Doel daarbij is in ieder geval bekendheid te geven aan het bestaan van “De Katterugclub” en indien mogelijk nieuwe leden binnen te halen.

     

Wanneer het jaar ten einde loopt, organiseert de commissie een eindejaarsafsluiting. Dat houdt meestal in een activiteit (bijv. bowlen) en een etentje in buffetvorm.
De locatie wordt om praktische redenen in het midden van het land gepland.
Zo’n avond begint wat vroeger en eindigt meestal niet zo laat vanwege de late  periode waarin die plaatsvindt.

     

In de laatste editie van de vier uitgegeven clubbladen en op de website staat de nieuwe activiteitenkalender voor het daarop volgende jaar.
Deze wordt in het laatste kwartaal door de commissie samengesteld en ingevuld. De technische dagen worden dan ook ingepland.
Iedereen kan dan de data – voor zover die bekend zijn-  alvast noteren in de agenda.

De commissie verzorgt ook de inhoud van het prikbord dat 2 of 3 keer per jaar afgedrukt staat in het clubblad.
Daarin staan allerlei oldtimeractiviteiten vermeld die volgens ons de moeite  waard zijn om te bezoeken. Op de website zijn ze ook te vinden.

De buitenlandreizen, die meestal wat groter van opzet zijn, worden niet door de activiteitencommissie  georganiseerd, maar de plannen voor zo’n grootse activiteit worden wel vroegtijdig
ter goedkeuring aan het bestuur en de activiteitencommissie voorgelegd. Ook daar is een handleiding voor opgesteld, zodat organisatoren weten waar ze zich aan moeten houden bij de voorbereiding en organisatie.

           

Willen jullie een indruk krijgen van de activiteiten die in de loop der jaren georganiseerd zijn, dan is dat te bekijken bij de rubriek ‘foto’s’ op de website.

De activiteitencommissie

,

Nicolien Onos

Te bereiken via activiteiten@katterugclub.nl