Bestuur

Hanno Portier                      Patrick Wilkes                 Gerard van Hal
penningmeester                      voorzitter                          secretaris

                                          

Bestuur Katterugclub :

Het bestuur vergadert gemiddeld 3 tot 4 x per jaar. Buiten de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in de maand februari, zijn de andere bestuursvergaderingen verdeeld over het jaar. Bij de vergaderingen worden de vertegenwoordigers van de activiteitencommissie en technische commissie 1 x per jaar uitgenodigd. In deze vergaderingen wordt een veelvoud van zaken besproken en  de nodige besluiten genomen. Vast onderdeel in de vergadering die meestal in de maand augustus wordt gehouden, is de organisatie van de Volvo Klassieker Beurs die in de septembermaand wordt gehouden in het Autotron te Rosmalen.

De taken onder de bestuursleden zijn als volgt verdeeld :

Voorzitter

  • Algemene ledenvergadering
  • Beurs Commissie
  • Activiteiten Commissie
  • Technische Commissie

Penningmeester

  • Financien
  • Website

Secretaris

  • Secretariaat
  • Clubblad

Schema van aftreden bestuursleden :

Bestuur aftredend
sinds 2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026 2027
Voorzitter Patrick Wilkes  2018        x  x
Penningmeester Hanno Portier  x       x    x
Secretaris Gerard van Hal 2011         x  x  x