Bestuur

Hanno Portier                           Patrick Wilkes                     Thijmen Toom
penningmeester                      voorzitter                                 secretaris

                                          

Bestuur Katterugclub :

Het bestuur vergadert gemiddeld 3 tot 4 x per jaar. Buiten de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in de maand februari, zijn de andere bestuursvergaderingen verdeeld over het jaar. Bij de vergaderingen worden de vertegenwoordigers van de activiteitencommissie en technische commissie 1 x per jaar uitgenodigd. In deze vergaderingen wordt een veelvoud van zaken besproken en  de nodige besluiten genomen. Vast onderdeel in de vergadering die meestal in de maand augustus wordt gehouden, is de organisatie van de Volvo Klassieker Beurs die in de septembermaand wordt gehouden in het Autotron te Rosmalen.

De taken onder de bestuursleden zijn als volgt verdeeld :

Voorzitter

  • Algemene ledenvergadering
  • Beurs Commissie
  • Technische Commissie

Penningmeester

  • Financien
  • Website

Secretaris

  • Secretariaat
  • Activiteiten Commissie
  • Clubblad

Schema van aftreden bestuursleden :

Bestuur aftredend
sinds 2022 2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029
Voorzitter Patrick Wilkes  2018 x         x   x
Penningmeester Hanno Portier 2011   x          x   x
Secretaris Thijmen Toom 2020          x   x