Vrijwaringsverklaring

VRIJWARINGSVERKLARING​ ​VOOR
ACTIVITEITEN​ ​VERENIGING​ ​KATTERUGCLUB
Deelnemers aan activiteiten van de Katterugclub zijn zich bewust van het feit dat deelname
aan een rit/reis of autotocht en sleuteldag zowel voor hen als voor derden, alsmede voor hun
goederen en/of goederen van derden, risico’s inhouden.
Geleden schade zoals materiële schade, letselschade, bedrijfsschade ten gevolge van
bovengenoemde activiteiten is voor eigen verantwoording en rekening.
De Katterugclub en/of de organisatoren van bovengenoemde activiteiten aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers lijden ten gevolge van de
deelname aan deze activiteiten. De Katterugclub noch de organisatoren van de activiteit
kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige door hem of haar geleden schade, zowel
materieel als ook immaterieel, letselschade hierbij inbegrepen.
Diegene die deelneemt met een auto aan een activiteit van de Katterugclub wordt geacht
hierdoor de voorwaarde en bepalingen van de vrijwaringsverklaring te kennen en te
accepteren.